Humanus

Spółdzielnia Socjalna HuManus, to szczególne miejsce.  

-Tu każdy czuje się dobrze, jest mile widziany, akceptowany, doceniany. 

- Tu każdy odnajduje to, co ma w sobie najcenniejszego,

odkrywa swoje talenty, uczy się je wykorzystywać. 

- Tu ma szansę powrócić na łono społeczeństwa, ma szansę sprawdzić się na gruncie zawodowym.

- To miejsce jedyne w swoim rodzaju, do którego zawsze możesz przyjść po pomoc lub by pomóc innym.

Spółdzielnia Socjalna HuManus - podstawowe informacje
DANE SPÓŁDZIELNI
NAZWA: Spółdzielnia Socjalna HuManus,
ADRES: ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn,
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.09.2014 r.
Numer KRS: 0000524225, REGON: 28162808300000, NIP: 7393870261.
Adres e-mail: humanus@humanus.olsztyn.pl
CZŁONKOWIE  SPÓŁDZIELNI

1) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa

2) Do 28.06.2019 r. - Bank Żywności w Olsztynie

3) Od 28.06.2019 r. - Fundacja Żółty Szalik

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

PREZES ZARZĄDU - Bartłomiej Głuszak

CZŁONEK ZARZĄDU - Tomasz Tokarczyk

Galeria wARTe Świeczki

ul.Dąbrowszczaków 3. 10-535 Olsztyn

  • Tworzenie i sprzedaż unikalnego rękodzieła
  • Warsztaty Artystyczne i Rękodzielnicze
  • Wydarzenia kulturalno-społeczne
Dowiedz się więcej
Galeria wARTe Świeczki
POZNAJ NAS  - pracownicy Spółdzielni Socjalnej HuManus