sovo

Radio SoVo - UTW OLSZTYN

"SoVo - dostępne radio internetowe" to radio,  którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych.

W całej Polsce powstało 30 Oddziałów Radia SoVo - 15 Grup Radiowych OzNI utworzonych w placówkach PSONI oraz 15 Senioralnych Grup Radiowych utworzonych przez Seniorów.

Radio SoVo Oddział w Olsztynie - to grupa redaktorów z  Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii III Wieku przy MOK w Olsztynie, Jarockiej Aakademii Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów oraz Spółdzielni Socjalnej HuManus.

Radio SoVo - ODDZIAŁ  OLSZTYN